Ổn định giá thuốc ở mức hợp lý theo danh mục bắt buộc

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 1-7, Tiến sĩ Cao Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết quan điểm định hướng thị trường dược từ nay đến cuối năm: Bộ Y tế cùng các ngành chức năng chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh cung ứng đủ nguồn thuốc nhằm bảo đảm việc cân đối “cung cầu'' hợp lý...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.37608.qdnd