Ổn định chỉ tiêu ĐH, CĐ chính quy, tăng chỉ tiêu sau ĐH

Năm 2014 các trường trực thuộc Bộ GD&ĐT sẽ ổn định quy mô đào tại ĐH, CĐ chính quy để nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên tiếp tục tăng quy mô đào tạo sau đại học, chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ sẽ tăng khoảng 7%, thạc sĩ tăng khoảng 5% so với năm 2013. Đây là thông tin mới nhất do đại diện Bộ GD&ĐT đưa ra tại Hội nghị kế hoạch ngân sách năm 2014 đối với các trường, các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT diễn ra hôm qua (27-12).

Đối với hệ phổ thông dân tộc nội trú, năng khiếu giữ ổn định như năm 2013, chỉ tiêu dự bị ĐH tăng nhẹ khoảng 1 đến 3% phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của các trường dự bị.

Giải thích về việc tăng chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ, lãnh đạo Bộ GD&ĐT lý giải: "Việc tăng chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ trong những năm gần đây phù hợp với xu hướng tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các trường ĐH, CĐ”.

Riêng với chỉ tiêu liên thông ĐH, CĐ chính quy chỉ được xác định tối đa bằng 20% chỉ tiêu ĐH, CĐ chính quy tương ứng. Chỉ tiêu đào tạo ngành sư phạm sẽ điều chỉnh giảm dần trong các năm tới. Bộ cũng yêu cầu các trường ĐH tiếp tục giảm chỉ tiêu đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo lộ trình 20%/ năm. Các trường trực thuộc Bộ GD&ĐT phải giảm nhanh hơn để dừng tuyển sinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trước năm 2017.

Chỉ tiêu cử tuyển cũng giảm 18% so với năm 2012 và theo xu hướng giảm dần do nhu cầu tạo nguồn cán bộ vùng đặc biệt khó khăn từng bước được đáp ứng. "Qua kết quả khảo sát thực tế, Bộ sẽ có công văn hướng dẫn về chỉ tiêu đối với các trường dự bị và địa phương về cử tuyển để phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực và khả năng tiếp nhận của các trường ĐH”, lãnh đạo Bộ GD&ĐT nói.

Thống kê của Bộ GD&ĐT cho biết: Năm 2013, khối ngành sư phạm chiếm 15,8%, khoa học tự nhiên và xã hội nhân văn chiếm tỷ lệ 10,43%. Tỷ trọng đào tạo khối ngành y dược và nghệ thuật chiếm tỷ trọng khá thấp lần lượt là 2,3% và 1,46%. Do tình trạng thừa giáo viên hiện nay nên chỉ tiêu sư phạm sẽ điều chỉnh giảm trong những năm tới trên cơ sở đánh giá lại thực trạng đội ngũ giáo viên hiện nay so với nhu cầu.

PA