Ôn chuyện cũ, quý cơ hội mới

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Những khó khăn, những khôn khéo của đoàn đàm phán Việt Nam khi tham gia đàm phán để trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO),

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=40125