Ôm bụng cười với những cú ngã như lật đật của bé

Trẻ em ngay cả lúc ngã cũng thật đáng yêu. Hình ảnh các bé ngã như lật đật trong video sau là minh chứng cho điều này.

Video: Ôm bụng cười với những cú ngã như lật đật của bé:

Bé ngã ra nền nhà với những lý do hài hước không chịu nổi. Bé cười đến nỗi đổ kềnh ra đất, đang ngồi cũng ngã xiêu vẹo... đều khiến chúng ta yêu hết nấc.