Olympic Việt Nam: Diện mạo SEA Games

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Agribank Cup 2007 đã ở lại sau lưng, giờ là thời điểm A.Riedl định hình 20 "tinh binh" mà ông sẽ mang tới SEA Games 24. 20 niềm hy vọng vàng của bóng đá Việt ở lần phó hội sân chơi khu vực này, họ là ai?

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thethao/2007/11/78345.cand