Olympic Vật lý quốc tế chính thức khai mạc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Để xây dựng đề thi cho IPhO 2008, ban tổ chức đã phải huy động các thầy giỏi, các chuyên gia về vật lý.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=77928