Old Square Capital đăng ký thoái vốn tại STB

(Vietstock) - Hai tổ chức có liên quan đến Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) đều đăng ký thoái vốn tại ngân hàng này từ ngày 14/02.

Cụ thể, Old Square Capital Master Fund, L.P, tổ chức có liên quan đến ông Dominic Scriven – Thành viên HĐQT đăng ký bán hết 165,000 cp đang nắm giữ từ ngày 14/02 đến 14/04. Cùng thời gian này, Old Square Capital Frontier Markets Master Fund, L.P cũng đăng ký bán hết 115,000 cp đang nắm giữ.