OGC: Quý 3 lãi ròng hơn 4 tỷ đồng, 9 tháng còn lỗ 468 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2016, CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) đạt doanh thu thuần gần 422 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, OGC chỉ ghi nhận lãi ròng 4.2 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2016, CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) đạt doanh thu thuần gần 422 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, OGC chỉ ghi nhận lãi ròng 4.2 tỷ đồng.

Cụ thể quý 3, doanh thu thuần của OGC được cải thiện, tăng 26% lên 421.8 tỷ đồng, theo đó, lãi gộp cũng tăng 33% lên mức 233 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính có thay đổi rõ rệt, khi chỉ đóng góp doanh thu hơn 1.4 tỷ đồng, (cùng kỳ đạt gần 1,676 tỷ đồng) do không còn khoản lãi từ đầu tư cổ phiếu, cổ phần.

Tính đến thời điểm 30/09/2016, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của OGC giảm 83% so với hồi đầu năm xuống 19 tỷ đồng, trong đó chứng khoán kinh doanh giảm từ 147 tỷ đồng xuống còn 54 tỷ đồng. Đầu tư tài chính dài hạn cũng giảm 14% xuống mức 427.6 tỷ, trong đó đầu tư công ty liên kết giảm còn hơn 296 tỷ đồng và đầu tư góp vốn vào đơn vị khác giảm 68% xuống còn 152 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3, sau khi tính thêm phần lỗ từ hoạt động khác hơn 6.7 tỷ đồng, OGC có lãi trước thuế 55 tỷ đồng. Tuy nhiên, cổ đông công ty mẹ chỉ thu về 4.2 tỷ lãi ròng, phần còn lại của cổ đông không kiểm soát (31.7 tỷ đồng).

Tổng kết 9 tháng, OGC có doanh thu 814.8 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ 2015 và tương đương 54% kế hoạch năm. Tuy nhiên, OGC hiện đang lỗ ròng hơn 468 tỷ đồng, do phải trích lập dự phòng tới gần 432 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Tính đến hết quý 3/2016, OGC đang đọng lại khoản phải thu ngắn hạn hơn 2,329 tỷ đồng, chiếm tới 80% tài sản ngắn hạn. Trong đó, phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1,520 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khác hơn 2,545 tỷ đồng. CTCP Thương mại và Đầu tư Mạnh Hà đứng đầu danh sách các đơn vị phải thu với số tiền 555.6 tỷ đồng.

OGC: Quý 3 lãi ròng hơn 4 tỷ đồng, 9 tháng còn lỗ 468 tỷ đồng - Ảnh 1

Bên cạnh đó, OGC còn có khoản phải thu dài hạn gần 546 tỷ đồng, đặc biệt là khoản phải thu từ ông Hà Trọng Nam 500 tỷ đồng.

OGC: Quý 3 lãi ròng hơn 4 tỷ đồng, 9 tháng còn lỗ 468 tỷ đồng - Ảnh 2