OECD: Lao động có bằng cấp giúp mở rộng thị trường việc làm

    Gốc

    NDĐT –  Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) vừa công bố một khảo sát về thị trường việc làm ở 30 nước thành viên, qua đó cho thấy, đội ngũ lao động có bằng cấp không những không “tranh” mất việc của lao động không bằng cấp mà còn giúp mở rộng thị trường việc làm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105513&sub=74&top=41