OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế

    5 đăng lạiGốc

    OECD dự báo, mức tăng trưởng của 30 nền kinh tế phát triển trong năm 2008 sẽ đạt 1,8%, thấp hơn so với dự báo 2,3% trước đây...

      Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=d3a0e66a107193&page=category