OECD cảnh báo, các nền kinh tế phát triển có thể rơi vào suy thoái

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Trong báo cáo về triển vọng kinh tế thế giới vừa công bố, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cảnh báo, khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay có thể đẩy các nền kinh tế phát triển vào thời kỳ suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135859&sub=60&top=38