Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình, Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2019

Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình, Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2019

Lễ hội cây ăn quả có múi sẽ diễn ra tại Hòa Bình

Lễ hội cây ăn quả có múi sẽ diễn ra tại Hòa Bình

Sắp diễn ra Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình

Sắp diễn ra Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình

Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của Bộ Công Thương có biển hiệu riêng

Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của Bộ Công Thương có biển hiệu riêng

Người đưa khổ qua rừng thành đặc sản địa phương

Người đưa khổ qua rừng thành đặc sản địa phương

Ban hành bộ tiêu chí, mẫu thiết kế cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Ban hành bộ tiêu chí, mẫu thiết kế cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Ban hành bộ tiêu chí, mẫu thiết kế cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Ban hành bộ tiêu chí, mẫu thiết kế cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Dàn chim 'khủng' xuất hiện giữa phiên chợ Nông sản và thông điệp cần suy ngẫm

Bắc Cạn: Tỉnh thứ 2 thực hiện 'Mỗi xã phường một sản phẩm'

Bắc Cạn: Tỉnh thứ 2 thực hiện 'Mỗi xã phường một sản phẩm'

Khai mạc tuần lễ trưng bày, giới thiệu nông sản an toàn khu vực phía Bắc

Khai mạc tuần lễ trưng bày, giới thiệu nông sản an toàn khu vực phía Bắc

Bắc Kạn: 'Hốt bạc' nhờ trồng nấm an toàn

Bắc Kạn: 'Hốt bạc' nhờ trồng nấm an toàn

Miến So: Từ thần tích ngàn năm đến sản phẩm OCOP

Miến So: Từ thần tích ngàn năm đến sản phẩm OCOP

Triển khai kế hoạch đề án mỗi xã một sản phẩm ở Kon Tum

Triển khai kế hoạch đề án mỗi xã một sản phẩm ở Kon Tum

100 gian hàng đặc sản cả nước tham gia phiên chợ kết nối giao thương tại Hà Nội

100 gian hàng đặc sản cả nước tham gia phiên chợ kết nối giao thương tại Hà Nội

Các địa phương triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm

Các địa phương triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm

Phiên chợ OCOP hút khách Hà Nội

Phiên chợ OCOP hút khách Hà Nội

Khai mạc phiên chợ quảng bá, giới thiệu, kết nối giao thương sản phẩm OCOP

Khai mạc phiên chợ quảng bá, giới thiệu, kết nối giao thương sản phẩm OCOP

3 vạn lượt người tham quan, mua sắm tại hội chợ OCOP lần đầu tiên tại Hà Nội

3 vạn lượt người tham quan, mua sắm tại hội chợ OCOP lần đầu tiên tại Hà Nội

Thái Nguyên gia tăng giá trị sản phẩm địa phương

Thái Nguyên gia tăng giá trị sản phẩm địa phương

An Giang với chương trình mỗi xã một sản phẩm

An Giang với chương trình mỗi xã một sản phẩm

Lào Cai: 46 sản phẩm OCOP cấp tỉnh

Lào Cai: 46 sản phẩm OCOP cấp tỉnh

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh xúc tiến, tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh xúc tiến, tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP

Người dân, các địa phương kỳ vọng vào Chương trình OCOP Nghệ An

Hải Dương ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính

Hải Dương ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính

Bạc Liêu triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm

Bạc Liêu triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm

Cùng làm giàu trên quê hương

Cùng làm giàu trên quê hương

Trên 100 gian hàng tham gia phiên chợ kết nối giao thương sản phẩm OCOP

Chương trình OCOP tiếp sức cho đặc sản Nghệ An

Chương trình OCOP tiếp sức cho đặc sản Nghệ An

Sức sáng tạo trẻ trong xây dựng nông thôn mới

Sức sáng tạo trẻ trong xây dựng nông thôn mới

Chương trình OCOP: 'Bà đỡ' cho sản phẩm nông thôn tiêu biểu Nghệ An

Tập trung xây dựng mỗi xã một sản phẩm

Tập trung xây dựng mỗi xã một sản phẩm

Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm': Sức bật cho nông thôn mới

Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm': Sức bật cho nông thôn mới

Thu lợi từ cây trà hoa vàng

Thu lợi từ cây trà hoa vàng

Thiết kế bao bì sản phẩm đặc trưng vùng miền phải tạo cảm xúc tò mò với khách hàng

Thiết kế bao bì sản phẩm đặc trưng vùng miền phải tạo cảm xúc tò mò với khách hàng

Kết nối sản phẩm hàng việt để thu hẹp khoảng cách vùng miền

Kết nối sản phẩm hàng việt để thu hẹp khoảng cách vùng miền

Huyện Thiệu Hóa quan tâm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Huyện Thiệu Hóa quan tâm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Kết nối thị trường cho sản phẩm đặc trưng vùng miền

Kết nối thị trường cho sản phẩm đặc trưng vùng miền

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh

Đà Nẵng: Tập trung xây dựng các nhóm ngành hàng OCOP chủ lực

Đà Nẵng: Tập trung xây dựng các nhóm ngành hàng OCOP chủ lực

Gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị giới thiệu sản phẩm OCOP Hà Tĩnh