OCH: Lãi ròng quý III gấp 2,3 lần cùng kỳ, 9 tháng giảm 48%

(NDH) Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của OCH đạt hơn 60 tỷ đồng, giảm 41,6% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là hơn 50,7 tỷ đồng. Như vậy, OCH mới chỉ hoàn thành 38,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (mã OCH - HNX) đã công bố BCTC họp nhất quý III/2014 với doanh thu thuần đạt gần 309 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.

Quý III/2014, doanh thu hoạt động tài chính của công ty chỉ đạt hơn 23,9 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí tài chính của công ty đã giảm mạnh 45% và đạt hơn 26 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt hơn 33,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng 53,8% và đạt hơn 44,5 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III/2014 của OCH đạt hơn 48 tỷ đồng, gần 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là hơn 46 tỷ đồng, gấp 2,3 lần quý III/2013.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần của OCH là 631,6 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt hơn 60 tỷ đồng, giảm 41,6% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là hơn 50,7 tỷ đồng. Như vậy, OCH mới chỉ hoàn thành 38,5% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2014.

Tại thời điểm 30/9/2014, nợ ngắn hạn của OCH đạt hơn 1.049 tỷ đồng, tăng mạnh 37,6% so với thời điểm đầu năm 2014.

Bình Minh - NDH