OceanBank tài trợ 195 tỷ đồng cho gốm Kim Sơn

    Gốc

    Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) vừa thông qua khoản tín dụng trị giá 195 tỷ đồng cho dự án Nhà máy gốm màu Kim Sơn...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=bc4940959d2878&page=category