Ốc sên to nhất thế giới

(BNS) Đo từ đầu tới đuôi được 39,3cm, đó là con ốc sên ở rừng châu Phi. Nó có tên khoa học là Achatina achatina. Riêng cái vỏ trên mình nó dài 27,3cm. Toàn bộ con ốc cân nặng 900 gam.