Obama: Từ chức thượng nghị sĩ, tập trung việc chuyển quyền ở Nhà Trắng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong bức thư đăng trên các báo ở Illinois hôm qua 16/11, ông Obama đã cảm ơn người dân bang này và đề nghị họ ủng hộ và cầu nguyện cho ông.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=109704