Obama: “McCain-Palin lừa phỉnh tất cả người dân Mỹ”

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- “Những lời nói dối trắng trợn, sự thật bị bóp méo để lừa phỉnh tất cả người dân Mỹ”, đó là lời buộc tội của ứng cử viên đảng Dân chủ, ông Barack Obama, dành cho bà Sarah Palin vì cho rằng bà và người bạn đồng hành, ông John McCain, đã bịa đặt việc bà từng đến Iraq.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/52083/default.aspx