Obama đề nghị các nhà tài trợ giúp Hillary thoát nợ

Ngày 25/6, ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Barack Obama đã kêu gọi các nhà tài trợ và thành viên đội tài chính của ông giúp đỡ bà Hillary Clinton trả nợ ít nhất 10 triệu USD.