Obama chọn Joe Biden làm Phó Tướng: Tại sao?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Câu hỏi đặt ra là tại sao không phải bà Hillary Clinton? Một số nhà phân tích cho rằng, nếu chọn bà Clinton thì ít nhất khoảng 2 triệu người ủng hộ bà sẽ là một lợi thế không nhỏ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=88754