Obama chiến thắng ở ba tiểu bang

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Ông Barack Obama mới giành chiến thắng tại ba tiểu bang nữa trong cuộc chạy đua cho chức ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ tại Hoa Kỳ.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/158713