Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam tăng 14,4%

  Bnews
  Bnews
  76 liên quanGốc

  Trong tháng 7 vừa qua, cả nước nhập khẩu 8.177 xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, tăng 14,4% so với tháng trước và chiếm 73,3% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam.

  Ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tháng 7/2019

  Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2019 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng 10,1% (tương ứng tăng 1.069 xe) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

  Cụ thể, số xe nhập khẩu trong tháng 7/2019 là 11.609 chiếc, tương ứng gần 259 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong tháng 6/2019 là 10.540 chiếc với trị giá là 254 triệu USD.

  Trong tháng 7/2019, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 5 thị trường chính là Thái Lan với 6.572 chiếc, từ Inđônêxia với 3.210 chiếc, từ Trung Quốc với 600 chiếc, từ Nhật Bản với 201 chiếc và từ Hàn Quốc với 157 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 5 thị trường này chiếm tới 96% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 7 vừa qua.

  Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống trong tháng 7/2019 có 8.177 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá 161 triệu USD, chiếm 73,3% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng 7 vưa qua đã tăng 14,4% (tương đương tăng 1.032 chiếc) so với tháng trước.

  Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hồ Chí Minh với 5.322 chiếc, tăng 45,8% và thành phố Hải Phòng với 2.830 chiếc, giảm 18,6% so với tháng trước.

  Biểu đồ nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại(ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống, ô tô trên 9 chỗ ngồi, ô tô tải và ô tô loại khác) trong 7 tháng năm 2018 và 7 tháng năm 2019

  Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 7/2019 chủ yếu là xe xuất xứ từ Thái Lan với 4.904 chiếc, giảm 3,5% và xe xuất xứ từ Inđônêxia với 2.712 chiếc, tăng 85,4% so với tháng trước.

  Với xe ô tô trên 9 chỗ ngồi, trong tháng 7/2019 có 16 chiếc đều có xuất xứ từ Trung Quốc được làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam qua cảng và cửa khẩu thành phố Hồ Chí Minh.

  Riêng ô tô vận tải, lượng xe làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 7/2019 đạt 2.520 chiếc, với trị giá đạt 60 triệu USD; giảm 7,9% về lượng và giảm 22,2% về trị giá so với tháng trước.

  Trong đó, có tới 1.668 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, giảm 32,8% và chiếm tỷ trọng 66% trong tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam trong tháng. Ngoài ra, có 498 chiếc xuất xứ từ Inđônêxia, trong khi tháng trước nhập khẩu từ thị trường này chỉ là 5 chiếc.

  Xe ô tô tải các loại được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 7/2019 chủ yếu ở khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh với 1.496 chiếc, tăng 33,7% so với tháng trước; thành phố Hải Phòng với 688 chiếc, giảm 51,1%... so với tháng trước.

  Tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2019, Việt Nam nhập khẩu tổng cộng 86.969 chiếc ô tô các loại, gấp gần 4,6 lần so với con số 18.888 chiếc của cùng kỳ năm trước. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 63.063 chiếc, gấp 5 lần; ô tô vận tải là 20.805 chiếc, gấp gần 3 lần so với 7/2018./.

  Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

  Nguồn Bnews: http://bnews.vn/o-to-tu-9-cho-ngoi-tro-xuong-nhap-ve-viet-nam-tang-14-4-/131812.html