Ô sin đi học đại học

Kim Huyền cứ luôn miệng than thở là số mình sao đóng hoài vai... ô sin, như phim Tình yêu pha lê đang phát sóng trên HTV7. Hình như là thói quen, vai bé thơ hoặc vai ô sin, đạo diễn khỏi cần casting, cứ kêu Kim Huyền là xong. Ngoài đời, cô ô sin này đã có bằng cử nhân Anh văn, nay lại học thêm tiếng Nhật tại khoa Đông phương học trường Đại học KHXH và NV TP.HCM.