Ô nhiễm từ lò gạch !

    Gốc

    (HNM) - Tuy ông Lê Văn Biên và ông Đinh Văn Tập (thôn Xuân Thụy, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm) chỉ đốt gạch theo mùa vụ nhưng mỗi khi lò đỏ lửa thì môi trường xung quanh lại bị ô nhiễm...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/149484