Ô nhiễm không khí: Trẻ em bị tổn thương nặng nhất

Khi môi trường không khí tại TP.HCM bị ô nhiễm cao gấp 3 lần so với quy chuẩn thì trẻ em là nhóm bị tổn thương nặng nề nhất về đường hô hấp và phổi.