Ô nhiễm không khí làm tăng tỉ lệ bệnh thận

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy ô nhiễm không khí có thể liên quan với tăng tỉ lệ mắc bệnh thận mạn tính.

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy ô nhiễm không khí có thể liên quan với tăng tỉ lệ mắc bệnh thận mạn tính.

Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Michigan (Mỹ) phát hiện ra rằng tỉ lệ mắc bệnh thận cao hơn tại những khu vực có chất lượng không khí kém ở Mỹ.

Ảnh minh họa

Để tìm hiểu xem liệu chất lượng không khí có ảnh hưởng tới tỉ lệ mắc bệnh thận không, các tác giả đã xem xét thông tin từ năm 2010 của 1,1 triệu người Mỹ. Họ cũng phân tích dữ liệu của Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ về chất lượng không khí ở mỗi quận.
Tác giả nghiên cứu Jennifer Bragg-Gresham nói “Nếu ô nhiễm không khí là một yếu tố nguy cơ của bệnh thận thì tác động của nó có thể lớn hơn ở những quốc gia có mức độ ô nhiễm cao hơn ở Mỹ”.

Sau khi tính đến các yếu tố nguy cơ cá nhân như độ tuổi, huyết áp, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy mối liên quan giữa tỉ lệ bị bệnh thận mạn tính và mức độ ô nhiễm chất dạng hạt trong không khí. Tuy nhiên, họ không chứng minh mối quan hệ nhân quả.

Nghiên cứu được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Thận học Mỹ.