Ô nhiễm kênh rạch TPHCM: Nhận diện những tiểu “Vedan”

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Theo số liệu mới nhất, toàn thành phố mới chỉ có 48 trong tổng số 139 bệnh viện - trung tâm y tế dự phòng có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn, còn hàng trăm doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm chưa di dời và chưa có hệ thống xử lý môi trường, tất cả vẫn đang hoạt động hàng ngày và công khai thải hàng ngàn mét khối nước ô nhiễm ra kênh rạch.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/moitruongdothi/2008/9/166364