Ở nhà tái định cư ngày đêm lo trộm

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Một người dân vừa chuyển về nhà tái định cư thuộc khu Trung Hòa - Nhân Chính (HN) cho biết: “Nhà ngay mặt đường, số người vào ra liên tục, tự do nên nhà ai cũng phải cảnh giác vì sợ trộm đột nhập”.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2009/5/112632.cand