Ở đây cấm..."làm bậy"

    Báo VTC News
    Gốc

    (VTC News) - Có hẳn một biển cấm "làm bậy" thế mà họ vẫn "buộc" phải vi phạm.

    AQ (24h.com.vn)

    Nguồn VTC: http://vtc.vn/65-225064/video-hai/o-day-camlam-bay.htm