'Ổ bệnh' ẩn trong đồ dùng quen thuộc của gia đình

Gối, khăn tắm, lược, bàn chải đánh răng... đều là các 'ổ bệnh' nếu bạn sử dụng chúng quá lâu.

'Ổ bệnh' ẩn trong đồ dùng quen thuộc của gia đình - Ảnh 1

'Ổ bệnh' ẩn trong đồ dùng quen thuộc của gia đình - Ảnh 2

'Ổ bệnh' ẩn trong đồ dùng quen thuộc của gia đình - Ảnh 3

'Ổ bệnh' ẩn trong đồ dùng quen thuộc của gia đình - Ảnh 4

'Ổ bệnh' ẩn trong đồ dùng quen thuộc của gia đình - Ảnh 5

'Ổ bệnh' ẩn trong đồ dùng quen thuộc của gia đình - Ảnh 6

'Ổ bệnh' ẩn trong đồ dùng quen thuộc của gia đình - Ảnh 7

Theo Ngoisao