Ồ ạt chuyển đất lúa sang nuôi thủy sản trái phép

Gần đây, nhiều nông dân ở các huyện phía tây của tỉnh Tiền Giang ồ ạt đào ao trên nền đất lúa để nuôi thủy sản, trong đó tại các xã: Mỹ Thành Bắc, Thạnh Lộc, Phú Cường, Mỹ Phước Tây (huyện Cai Lậy) đã có khoảng 150 hộ dân chuyển 150 ha đất lúa chuyển sang ương cá giống.

-

Việc nuôi thủy sản không đúng quy hoạch này làm giảm diện tích lúa, phá vỡ quy hoạch vùng nuôi thủy sản và mang tính “phong trào” thiếu tính bền vững. Ngoài ra, các hộ dân này còn lén lút khoan các giếng tầng nông phục vụ mô hình ương cá giống. Tuy vậy, chính quyền các địa phương đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý, ngăn chặn tình trạng này.

Ông Cao Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết, Sở đã làm việc với UBND huyện và Phòng Nông nghiệp huyện Cai Lậy, đồng thời báo cáo với UBND tỉnh để có hướng xử lý vấn đề trên.

Công Trí