Đem lại 'cuộc sống mới' cho rác thải nhựa hay chỉ là 'chiêu trò marketing' của các hãng giày thể thao ?

Đem lại 'cuộc sống mới' cho rác thải nhựa hay chỉ là 'chiêu trò marketing' của các hãng giày thể thao ?

Những 'đôi giày rác thải' đã tái sử dụng được hàng tấn nhựa đang làm ô nhiễm môi trường. Nhưng đây có thật...

Phấn đấu giảm mạnh việc sử dụng túi ny-lông trong các cơ sở y tế

Chuyện làm sạch môi trường của người Nhật

Chuyện làm sạch môi trường của người Nhật

Trung Quốc cấm túi nylon và nhựa dùng 1 lần vào cuối năm 2020

Trung Quốc cấm túi nylon và nhựa dùng 1 lần vào cuối năm 2020

Giảm rác thải nhựa tại quận Hai Bà Trưng: Cộng đồng cùng vào cuộc

Giảm rác thải nhựa tại quận Hai Bà Trưng: Cộng đồng cùng vào cuộc

Giảm hơn 50% sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ny-lông

Đẩy mạnh giai đoạn tái chế, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường 2020

Đẩy mạnh giai đoạn tái chế, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường 2020

Tín hiệu mới, kỳ vọng mới của thế giới

Giảm thiểu rác thải nhựa: Thay đổi từ nhận thức đến hành động

Giảm thiểu rác thải nhựa: Thay đổi từ nhận thức đến hành động

Giảm thiểu rác thải nhựa: Cần gắn tuyên truyền với các chế tài mạnh

Giảm thiểu rác thải nhựa: Cần gắn tuyên truyền với các chế tài mạnh

Tọa đàm trực tuyến về 'Chung tay giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn TP Hà Nội': Gắn tuyên truyền với chế tài mạnh

Tọa đàm trực tuyến về 'Chung tay giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn TP Hà Nội': Gắn tuyên truyền với chế tài mạnh

Không vứt bỏ dụng cụ khai thác thủy sản trực tiếp xuống biển

Không vứt bỏ dụng cụ khai thác thủy sản trực tiếp xuống biển

Bao bì nhựa và kinh tế tuần hoàn

Bao bì nhựa và kinh tế tuần hoàn

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất bao bì thân thiện với môi trường

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất bao bì thân thiện với môi trường

Các chuyên gia đề xuất áp dụng thuế, phí cao hơn khi chọn dùng túi ni lông

Các chuyên gia đề xuất áp dụng thuế, phí cao hơn khi chọn dùng túi ni lông

Nâng cao nhận thức về chống rác thải nhựa

Nâng cao nhận thức về chống rác thải nhựa

Ngành y tế chung tay giảm thiểu chất thải nhựa

Ngành y tế chung tay giảm thiểu chất thải nhựa

Hà Nội tích cực đẩy mạnh chiến dịch chống rác thải nhựa

Hà Nội tích cực đẩy mạnh chiến dịch chống rác thải nhựa

VKSND huyện Hưng Nguyên phát động phong trào thi đua 'sống thân thiện với môi trường'

VKSND huyện Hưng Nguyên phát động phong trào thi đua 'sống thân thiện với môi trường'

Thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) : Dạy học sinh cách phân loại và bỏ rác đúng quy định

Thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) : Dạy học sinh cách phân loại và bỏ rác đúng quy định

Việt Nam đứng thứ 4 trong 20 quốc gia thải nhiều rác nhựa

Việt Nam đứng thứ 4 trong 20 quốc gia thải nhiều rác nhựa

Một giờ vàng cho không gian xanh: Việc nhỏ, ý nghĩa lớn

Một giờ vàng cho không gian xanh: Việc nhỏ, ý nghĩa lớn

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội chung tay chống rác thải nhựa

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội chung tay chống rác thải nhựa

Cùng chung tay cho môi trường không rác thải nhựa

Chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa

Chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa

Tỉnh Bình Dương nói không với chất thải nhựa dùng một lần

Tỉnh Bình Dương nói không với chất thải nhựa dùng một lần

TP. Hồ Chí Minh, mỗi ngày thải ra gần 230 tấn túi ni lông

TP. Hồ Chí Minh, mỗi ngày thải ra gần 230 tấn túi ni lông