Nương vào nét vẽ...

(LĐ) - Mỗi người một cách đến với nghệ thuật nói chung và hội họa nói riêng. Và cũng mỗi người theo một cách "dùng" nghệ thuật. Với những người vẽ hãy còn tay mơ như cô giáo dương cầm Trịnh Nhật Ánh, hội họa là một chốn nương náu bình yên cho tâm hồn.