Nuôi vợ đẻ bằng cách… đi ăn trộm

    Báo Công An Nhân Dân
    3 đăng lạiGốc

    Lập gom tiền đưa cho cô vợ ngoài giá thú về Thái Nguyên trước để sinh đẻ, còn hắn sẽ kiếm tiền rồi về sau. Cách mà hắn nghĩ ra là trộm cắp tài sản của công ty để đem bán. Chính vì vậy, Lập đã bàn với Quý (cùng quê) đi trộm cắp.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/3/87857.cand