Nuôi cá mú làm du lịch

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    “Cha mẹ chỉ để lại cho mình cái xuồng. Mình phải làm sao để có được cái thuyền lớn hơn”. Ngư dân Dương Văn Vĩ, ở xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đề ra mục tiêu cho đời mình như vậy

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2009/3/183440