Nước Việt mấy nghìn năm trên Internet

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Chỉ cần một cái click chuột vào www.lichsuvietnam.vn, bạn sẽ được cung cấp nhiều thông tin về lịch sử nước nhà cụ thể theo các thời kỳ từ Việt Nam thời nguyên thủy, nước Văn Lang họ Hồng Bàng cho đến thập nhị sứ quân, khởi nghĩa Lam Sơn...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/4/89567.cand