Nước tương có 3-MCPD: Trách nhiệm của Phó GĐ Lê Trường Giang?

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Mức xử lý quá nhẹ của UBND TP.HCM đối với bác sĩ Lê Trường Giang, Phó GĐ Sở Y tế, trong vụ "ém" thông tin nước tương nhiễm 3-MCPD khiến dư luận hết sức bức xúc.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/10/77525.cand