Nước thải đầu ra nhiều bệnh viện không đạt một số chỉ tiêu

Báo cáo về công tác quản lý chất thải y tế 2016 của các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM do Sở Y tế TP công bố chiều 22/11 cho thấy, nước thải đầu ra của nhiều BV không đạt một số chỉ tiêu vi sinh, lý hóa.

Nước thải đầu ra nhiều bệnh viện không đạt một số chỉ tiêu - Ảnh 1

Theo báo cáo, nước thải đầu ra của BV Chuyên khoa Thẩm mỹ Á Âu không đạt chỉ tiêu amoni, sunfua, tổng các chất hoạt động bề mặt, dầu mỡ. BV này cũng chưa được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép xả thải và hiện đang trong quá trình cải tạo hệ thống xử lý nước thải. Nước thải đầu ra của BV Đại học Y dược (cơ sở 1) không đạt chỉ tiêu amoni. BV Đa khoa Hồng Đức không đạt chỉ tiêu pH.

Tại BV Truyền máu huyết học (cơ sở 2), nước thải đầu ra không đạt các chỉ tiêu NH 4+ , BOD, COD, S 2- , dầu mỡ, Coliform; BV không có giấy phép xả thải. Tương tự, nước thải đầu ra của BV Ung bướu cũng không đạt các chỉ tiêu BOD, COD, NO 3- , pH… Giấy phép xả thải của BV này cũng chưa có. Hệ thống xử lý nước thải của BV Ung bướu đang chờ cải tạo.

Một số BV khác như Chấn thương chỉnh hình, Đa khoa Sài Gòn, Tai mũi họng, Mắt… cũng không đạt một số chỉ tiêu xét nghiệm nước thải đầu ra. Chưa hết, các BV này cũng chưa có giấy phép xả thải hoặc giấy phép xả thải hết hạn.