Nước thải công nghiệp sông Đồng Nai – Sài Gòn tăng 8,3 lần

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Đó là dự báo được PGS-TS Lê Trình (Hội Đánh giá tác động môi trường VN) đưa ra trong đề tài “Nghiên cứu phân vùng chất lượng nước theo các chỉ số chất lượng nước (WQI) và đánh giá khả năng sử dụng các nguồn nước sông, kênh rạch ở vùng TPHCM”.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/225633.asp