Nước sạch Vinaconex lên sàn UPCoM

Ngày 23/11 tới, 50 triệu cổ phiếu của CTCP Nước sạch Vinaconex sẽ chính thức giao dịch trên UPCoM với mã VCW.

Ảnh Internet

Tiền thân của VCW là Ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy nước trực thuộc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng (Vinaconex). Tháng 9/2009, Công ty chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần.

Ngày 11/11/2010, cổ đông sáng lập Vinaconex chuyển nhượng một phần cổ phần tại VCW cho nhà đầu tư nước ngoài là Công ty Acuatico Pte. Ltd (21,8 triệu cổ phần, tương đương 43,6% vốn điều lệ).

Ngày 25/4/2016, Acuatico Pte. Ltd chuyển nhượng lại cổ phần VCW cho CTCP Đầu tư và phát triển Sinh Thái.

Kể từ khi hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần đến nay, VCW chưa thực hiện tăng vốn. Hiện vốn điều lệ của Công ty là 500 tỷ đồng.

Năm 2014 và 2015, Công ty đạt doanh thu lần lượt 361 tỷ đồng và 401 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 89,74 tỷ đồng và 147,26 tỷ đồng. Cổ tức năm 2015 là 15% bằng tiền mặt.

Anh Việt