'Việc nhà máy nước sông Đà bị đầu độc có dấu hiệu lợi ích nhóm'

'Việc nhà máy nước sông Đà bị đầu độc có dấu hiệu lợi ích nhóm'

Chất vấn Thủ tướng Chính phủ, ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) nêu vấn đề: Qua việc nhà máy nước sông Đà bị đầu...
Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi với Thủ tướng, nghi ngờ có việc cạnh tranh không lành mạnh trong vụ nước sạch Sông Đà bị nhiễm dầu thải

Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi với Thủ tướng, nghi ngờ có việc cạnh tranh không lành mạnh trong vụ nước sạch Sông Đà bị nhiễm dầu thải

Làm rõ 'lợi ích nhóm' trong lĩnh vực cấp nước

Làm rõ 'lợi ích nhóm' trong lĩnh vực cấp nước

THẮT CHẶT QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NƯỚC SẠCH

THẮT CHẶT QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NƯỚC SẠCH

Những nguy cơ môi trường hiện hữu

Những nguy cơ môi trường hiện hữu

'Người dân không biết tin và bấu víu vào đâu'

'Người dân không biết tin và bấu víu vào đâu'

'Nhà máy nước chưa đủ điều kiện vẫn vận hành là sai phạm hết sức nghiêm trọng'

'Nhà máy nước chưa đủ điều kiện vẫn vận hành là sai phạm hết sức nghiêm trọng'

Sân golf cạnh nguồn nước sông Đà: Cảnh báo mới

Sân golf cạnh nguồn nước sông Đà: Cảnh báo mới

Hà Nội có quyết tâm làm cho ra lẽ vụ nước ăn uống của dân bị nhiễm dầu?

Hà Nội có quyết tâm làm cho ra lẽ vụ nước ăn uống của dân bị nhiễm dầu?

ĐBQH tỉnh Hòa Bình nói về vụ việc đổ trộm dầu thải vào nguồn nước cung cấp cho người dân Thủ đô

ĐBQH tỉnh Hòa Bình nói về vụ việc đổ trộm dầu thải vào nguồn nước cung cấp cho người dân Thủ đô

Hà Nội chỉ đạo xây dựng kế hoạch bảo vệ nguồn nước, báo cáo trước 20/11

Hà Nội chỉ đạo xây dựng kế hoạch bảo vệ nguồn nước, báo cáo trước 20/11

Sự cố ô nhiễm nước: Kinh hoàng nước bình siêu rẻ 'hô biến' thành nước sạch

Sự cố ô nhiễm nước: Kinh hoàng nước bình siêu rẻ 'hô biến' thành nước sạch

Trong các sự cố, phản ứng của chính quyền rất chậm!

Trong các sự cố, phản ứng của chính quyền rất chậm!

'Các dự án xẻ núi, phá rừng cần được rà soát để tìm thấy bất cập'

'Các dự án xẻ núi, phá rừng cần được rà soát để tìm thấy bất cập'

PHẢI XÂY DỰNG QUY CHẾ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

PHẢI XÂY DỰNG QUY CHẾ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

Khảo sát làm sân golf cạnh nguồn nước sạch Sông Đà

Khảo sát làm sân golf cạnh nguồn nước sạch Sông Đà

Sân golf cạnh nguồn nước sông Đà: 'Mới đang nghiên cứu'

Sân golf cạnh nguồn nước sông Đà: 'Mới đang nghiên cứu'

'Đầu độc' nước sông Đà: Đặc biệt nguy hại nếu dầu thải lọc từ lốp cao su

'Đầu độc' nước sông Đà: Đặc biệt nguy hại nếu dầu thải lọc từ lốp cao su

Lãi hơn 700 triệu mỗi ngày, công ty nước sạch Sông Đà đối xử tệ bạc thế nào với người dân Thủ đô?

Lãi hơn 700 triệu mỗi ngày, công ty nước sạch Sông Đà đối xử tệ bạc thế nào với người dân Thủ đô?

Hậu khủng hoảng nước sạch tại Hà Nội: Cha chung không ai khóc?

Hậu khủng hoảng nước sạch tại Hà Nội: Cha chung không ai khóc?

Nước sạch sông Đà nhiễm dầu thải: Câu hỏi công nghệ lọc

Nước sạch sông Đà nhiễm dầu thải: Câu hỏi công nghệ lọc

Sự cố nước sạch sông Đà và AB Mauri Đồng Nai: 1 câu chuyện, 2 số phận

BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC SẠCH LÀ BẢO VỆ CUỘC SỐNG

BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC SẠCH LÀ BẢO VỆ CUỘC SỐNG

Cổ phần hóa ngành nước sạch cần được thực hiện cẩn trọng

Cổ phần hóa ngành nước sạch cần được thực hiện cẩn trọng

Vụ nước sạch sông Đà nhiễm dầu: Người dân có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình

Vụ nước sạch sông Đà nhiễm dầu: Người dân có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình

Chuyên gia 'điểm mặt' lỗ hổng quản lý từ vụ nước sông Đà nhiễm bẩn

Chuyên gia 'điểm mặt' lỗ hổng quản lý từ vụ nước sông Đà nhiễm bẩn