Nước ở đồng bằng sông Hồng nhiễm Asenic gấp 15 lần cho phép

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sáng nay, 17-7, Bộ Y tế Việt Nam và Viện Nghiên cứu Chulabhorn, Thái Lan phối hợp tổ chức Hội nghị Asenic và sức khỏe con người ở Việt Nam, tầm nhìn quốc tế.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=77138