Nước non ngàn dặm - Sân chơi của nhiếp ảnh gia cao tuổi

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    120 bức ảnh của 53 tác giả từ 60-91 tuổi của 3 câu lạc bộ nhiếp ảnh người cao tuổi tại TPHCM, Vĩnh Long và Hà Nội được trưng bày tại triển lãm truyền thống lần thứ 9 dành cho các nhiếp ảnh gia cao tuổi, nhân Ngày Quốc tế người cao tuổi (1-10).

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/203919.asp