Nước ngoài vẫn đổ tiền vào chứng khoán

    Báo Người Lao Động
    3 đăng lạiGốc

    Theo số liệu thống kê của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, tính đến đầu tháng 9-2008, trung tâm đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho trên 12.000 nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài. Trong đó có hơn 800 mã của NĐT tổ chức và hơn 11.000 mã của NĐT cá nhân.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/238084.asp