Nước ngầm nhiễm asen đe dọa 200.000 dân Giao Thủy

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - 200.000 dân sống ở khu vực nông thôn của huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đang phải đối mặt với tình trạng sử dụng nước sinh hoạt không bảo đảm vệ sinh. Nguyên nhân chính là nguồn nước, gồm cả nước sông và nước ngầm, đều không đạt tiêu chuẩn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=65103