Nước Mỹ có thêm một ngày lễ mới

    VNEWS
    247 liên quanGốc

    Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris cùng ký ban hành luật đưa ngày 19/6 thành lễ kỷ niệm giải phóng nô lệ, trong lúc nước Mỹ còn chia rẽ về vấn đề chủng tộc.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/nuoc-my-co-them-mot-ngay-le-moi-214499.htm