Nước mắt đau thương vùng lũ Phú Yên

Mẹ khóc con, chồng khóc vợ...trong nỗi đau xé lòng ở vùng lũ Phú Yên.

Minh Hoàng