Nước Anh cấm cửa ca sĩ Amanda Palmer

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Dù dính vào scandal không mong muốn ở Anh, cô tiếp tục các tour diễn dự định: Paris (6/2), Toulouse (11/2), trước khi quay lại nhiều thành phố lớn ở châu Âu, cuối cùng là Áo cuối tháng này.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=127776