Núi lửa Ruang phun trào tro bụi cao 3.000 m

Liên quan đến vụ núi lửa Ruang phún trào, Cơ quan Địa chất thuộc Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia ngày 17/4 cho biết tro bụi do núi lửa phun ra đã cao tới 3.000 m. núi lửa núi lửa phun trào Núi lửa Ruang Indonesia Bình luận Copy Link Chia sẻ Bình luận Gửi bình luận

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nui-lua-ruang-phun-trao-tro-bui-cao-3000-m-117847.htm