Núi Long Đầu

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND- Long Đầu là ngọn đồi nằm gần đường Thiên lý bắc nam xưa kia (sau là quốc lộ 1) ở bờ tả sông Trà Khúc, giữa thị trấn Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi ngày nay.Hình núi trải dài, đến giáp sông Trà Khúc thì nhô cao như đầu rồng

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125047&sub=66&top=39