Nực cười

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tin của một số hãng truyền thông phương Tây cho biết, mới đây 12 hạ nghị sĩ QH Liên bang Hoa Kỳ đã gửi cho lãnh đạo của ba tập đoàn Google, Microsoft và Yahoo đề nghị họ can thiệp việc quản lý sử dụng internet của Chính phủ Việt Nam và nói rằng: "Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các quý vị hãy bênh vực quyền tự do phát biểu ý kiến của người Việt Nam".

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=145122&sub=85&top=45